Voor professionals


‘Plezier op school’ is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten. Beoogd wordt de sociale competentie van de kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze omgangsproblemen verkleind wordt.

Voor de ‘Plezier op School’ cursussen is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Een uitgebreidere beschrijving vindt u in de:
Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.