Privacy

GGD Groningen gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. In het Privacyreglement en in het Protocol gegevensuitwisseling lees je hoe we met de privacy van je persoonsgegevens omgaan.

In onderstaande folders lees je hoe GGD Groningen omgaat met privacygevoelige gegevens binnen de Jeugdgezondheidszorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.